واکاوی مفهومی قدرت نرم و راهکار(فرصت) های ایران در قبال آن

نویسندگان

چکیده

با گذار از عصر سنتی و گسترش فن آوری‌ها و اطلاعات بشری، ابزارهای کاربرد آنها هم با تغییراتی مواجه شد که از جمله آنها می‌توان به کاربرد سلاحهای نظامی اشاره کرد. شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده است تا مؤلفه‌های جدیدی در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای دستیابی به اهداف و خواسته‌های خود برای تأمین منافع ملی، ابزارها و راه‌های جدیدی را به کار گیرند که از مهمترین آنها می‌توان به بهره گیری از قدرت نرم به جای قدرت سخت اشاره داشت. چنانکه هر چه به دهه‌های اخیر نزدیک تر می‌شویم به دلیل کاهش مشروعیت، هزینه‌های زیاد و ناکامی‌های کارکردی در بکارگیری از قدرت سخت، از کاربرد آنها کاسته و قدرت نرم جایگزین آنها شده است. از این منظر، دولت‌ها می‌توانند با ارائه تصویری جذاب از خود نزد افکار عمومی جهان، به ابزارهای مقبولی جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود دست یابد. بر این اساس، نوشتار حاضر در مقام پاسخ گویی به این سؤال است که با توجه به فضای حاکم بر روابط بین‌الملل، جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی علاوه بر قدرت سخت، از قدرت نرم استفاده نماید؟ به نظر می‌رسد، جمهوری اسلامی ایران با توجه مؤلفه‌های قدرت نرم به‌ویژه در حوزه علم، هنر و شرایط فرهنگی خاص خود امکان بهره‌گیری از قدرت نرم را داراست و از ظرفیت لازم در بهره‌گیری از آن با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خود برخوردار است. از این رو، ایران با توجه به ظرفیت‌ها و گرایش‌های خاص خود، درمقابله با جنگ نرم دشمن از قابلیتِ خنثی کردن و ظرفیت بکارگیری از آن با توجه به راهکارهای پیشِ رو برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of soft power and Solutions (opportunities) towards Iran

نویسندگان [English]

  • meisam belbasi
  • ali ebrahimi
  • meisam belbasi
  • amirmasood shahramnia
  • ali ebrahimi
چکیده [English]

The transition from the traditional era of information technology and human, Utilities are faced with changes Among them, the It pointed to the use of military weapons. Conditions of the international system Has led The formal structures of the new international components contribute And countries to achieve their goals and aspirations To provide national interest Tools and new ways to operate The From most important Can the use of soft power refers rather than hard power . As much of the We are getting close last decade Because of the loss of legitimacy , High costs and failures of the functional use of hard power Decreased their use of soft power has been replaced. From this perspective, Governments can provide a fascinating picture of the world public opinion, Valid tools Achieve for advancing their objectives and policies. Accordingly, This article is qualified to answer this question Given the atmosphere of international relations, How can the Islamic Republic against external threats in addition to hard power, The use of soft power? Looks, Iran component of soft power The special In science, arts and cultural conditions of its own Soft power has the possibility of benefiting from and Taking advantage of its capacity in accordance with its geopolitical and strategic position is. Hence, Iran, according to their capacities and inclinations Drmqablh soft war the enemy Neutralizing capability and capacity utilization It is one of the ways forward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Hard Power
  • Public
  • Iran