سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق و تأثیر آن بر جایگاه منطقه‌ای ایران

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه تهران

چکیده

- چکیده:

حمله آمریکا به عراق و فروپاشی رژیم بعث، سرآغاز مجموعه تحولات و روندهایی محسوب می‌شود که نه‌تنها ساخت قدرت و سیاست در عراق را دگرگون ساخت، بلکه منجر به تغییراتی در چشم‌انداز قدرت، سیاست، امنیت و روابط خارجی منطقه خاورمیانه شد. با توجه به اینکه نوع حکومت آینده عراق و چگونگی تنظیم روابط دوجانبه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، حوزه سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ تنظیم سیاست خارجی ایران در برابر عراق، به نوعی ورود ایران به صحنه منطقه‌ای و نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. در این مقاله، نگارنده با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیرگذاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق را بر جایگاه منطقه‌ای ایران مورد ارزیابی قرار داده و نهایتاً این نتیجه، حاصل شده است که: «سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به عراق، منجر به ارتقاء نقش سیاسی و منطقه‌ای ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای گردیده است.»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic republic Iran’s foreign policy toward Iraq and it’s implication on Iran’s regional position

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Soltani 1
  • Ebrahim Motaghi 2
چکیده [English]

Abstract:
A series of alteration and developments have been made in Iraq’s political structure by the US Invasion of Iraq and collapse of the Baath regime which caused fundamental changes in politics, security and foreign relations of the Middle East. As regards Iran’s foreign policy would be affected by future Iraq government and circumstance of bilateral relations regulation, therefore the establishment and adjustment of foreign policy toward Iraq could be observed as entry into international political scene.
In this article the circumstance of effectiveness of Islamic republic of Iran's foreign policy towards Iraq over regional position of Iran was evaluated using analytical-descriptive method which ultimately resulted in that foreign policy towards Iraq has been led to turn Iran into a prominent political power and has promoted regional position of Iran as a leading power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: foreign policy
  • CRISIS
  • security Dilemma
  • regional security
  • regional power