نویسنده = ابراهیمی، شهروز
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه فضای سایبر و تهدیدات سایبری دراستراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

احمد جالینوسی؛ طیبه قنواتی؛ شهروز ابراهیمی