نویسنده = غفاری هشجین، زاهد
تعداد مقالات: 1
1. نقش جنبش های اسلامی در تقویت هویت اسلامی در عرصه ی جهانی شدن با تاکید بر جنبش های اسلامی فلسطین

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-64

زاهد غفاری هشجین؛ هاجر صادقیان؛ هاجر صادقیان