نویسنده = حسینی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در تحولات سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 75-98

محمودرضا علیمی؛ رضا التیامی نیا؛ علی حسینی