نویسنده = حسینی گاج، موسی الرضا
تعداد مقالات: 1
1. کالبد شکافی زوال و انحطاط سیاسی از دیدگاه ابن خلدون و ماکیاولی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-22

موسی الرضا حسینی گاج؛ سید حسین اطهری