نویسنده = صالحی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. چالش های قومی در ایران: مورد مطالعه استان اردبیل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 109-130

بهرام نوازنی؛ منصور صالحی