نویسنده = مکی نژاداصفهانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش فضای مجازی در قدرت نرم

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 31-48

محمدرضا مکی نژاداصفهانی؛ مسعود جعفری نژاد؛ محمد مهدی افشار