نویسنده = فروغی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه رمان در شناخت گفتمان سیاسی در ایران پس از انقلاب (مطالعه موردی1376-84)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 103-128

عاطفه فروغی؛ عاطفه فروغی؛ حسین مسعودنیا