نویسنده = ارژنگ، اردوان
تعداد مقالات: 1
1. مدرنیته و اندیشه احیاء گر: مروری بر اندیشه سیاسی سید قطب

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 33-54

اردوان ارژنگ؛ حمداله اکوانی