نویسنده = قربانی، صمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی میان هوش اخلاقی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-42

صمد قربانی؛ علی ابراهیمی؛ محمدعلی مجلل چوبقلو