نویسنده = ابراهیمی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه ی میان هوش اخلاقی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-42

صمد قربانی؛ علی ابراهیمی؛ محمدعلی مجلل چوبقلو


2. واکاوی مفهومی قدرت نرم و راهکار(فرصت) های ایران در قبال آن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-88

میثم بلباسی؛ علی ابراهیمی؛ میثم بلباسی؛ سید امیر مسعود شهرام نیا؛ علی ابراهیمی