کلیدواژه‌ها = تفکیک‌قوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 23-46

مرتضی منشادی؛ سمیرا جوانمرد