نقش جنبش های اسلامی در تقویت هویت اسلامی در عرصه ی جهانی شدن با تاکید بر جنبش های اسلامی فلسطین

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شاه

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مقاله شناخت نقش جنبش های اسلامی در تقویت هویت اسلامی در عرصه جهانی شدن با تاکید بر جنبش های اسلامی فلسطین است. امروزه جهانی شدن تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و هویت جوامع در ابعاد مختلف ملی و مذهبی دارد. در این فرآیند حفظ هویت اسلامی از تهاجم بیگانه و تقویت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله عوامل تاثیر گذار در این باره، جنبش های اسلامی معاصر در جهان اسلام به ویژه جنبش های اسلامی فلسطین است. در طول قرن اخیر موضوع فلسطین و دفاع از کیان و هویت اسلامی آن از مهمترین مباحث سیاسی جهان اسلام بوده است. تمسک به سمبل های هویتی آن از جمله مسجدالاقصی نیز جایگاه مهمی در مبارزات مردم فلسطین و جنبش های اسلامی آن نظیر جنبش حماس و جهاد اسلامی داشته است. بر این اساس در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مطالعات اسنادی به این سوالات سه گانه پاسخ داده شود. نتیجه مطالعات نشان می دهد که در نتیجه عدم کارایی ایدئولوژی های ناسیونالیستی و سوسیالیستی، فلسطینی ها بیشترین اقبال را به احیا و تقویت هویت اسلامی خود نشان داده اند و گروههای مقاومت نیز در مبارزه خود علیه دشمن اشغالگر موفقیت هایی را کسب کرده اند. از جمله آنها می توان به دستاوردهای انتفاضه اول، انتفاضه ی مسجدالاقصی و مقاومت گروههای حماس و جهاد اسلامی در جنگ 22 روزه و همچنین حمایت دنیای اسلام از آنها اشاره کرد. این گونه مبارزات تنها در احیا و تقویت هویت اسلامی فلسطینی ها بلکه در تقویت هویت و همبستگی مسلمانان، رشد و گسترش جریان بیداری اسلامی در کشورهای عربی در عصر جهانی شدن موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Islamic Movements in Strengthening the Islamic identity in the Arena of Globalization (With an Emphasis on Islamic Movements in Palestine)

نویسندگان [English]

  • Zahed Ghaffari Hashjin 1
  • Hajar Sadeghian 2
  • Hajar Sadeghian 2
چکیده [English]

Abstract
The main objective of this article is to know the role of Islamic movements in strengthening the Islamic identity in the arena of globalization with emphasis on Islamic movements in Palestine. Today, globalization has profound influences on the culture and identity of the various ethnic and religious communities in the dimensions. In this process of preserving the Islamic identity of alien invasion and strengthen those of particular importance. Among the factors that affect this, contemporary Islamic movements in the Islamic world, especially the Palestinian Islamic movement. During the recent century is the subject of Palestine and for the defense of the Islamic identity of the most important discussions of the political world. To identifying symbols, such as "it is also an important place in the struggles of the people of Palestine and Islamic movements such as Hamas and Islamic Jihad movements it. On this basis, this article uses a method of studies documents in answer to three questions. The result of studies show that as a result of the lack of efficiency of the nationalistic ideology and the Socialist, the Palestinians have shown most attentions Islamic identity restoration and strengthening itself, and Resistance bands are also in the fight against the enemy occupying have earned the success. For example it can be pointed out to the achievements of the first intifada, the Al-Aqsa Mosque intifada and resistance of Hamas and Islamic Jihad groups in during 22 days of war, and the Islam world support of them. This campaign not only in rural rehabilitation and strengthening of the Islamic identity of the Palestinians but also strengthen the identity and solidarity of Muslims, the growth and expansion of the flow of Islamic awakening in the Arab States has been effective in the era of globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Identity
  • Islamic movements
  • Hamas
  • Islamic Jihad. Palestine
  • Intifada