چالش های قومی در ایران: مورد مطالعه استان اردبیل

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل و مشکلات ایران، مسئله اقوام و چالش‌هایی است که در موارد بسیاری در گذشته و دوره معاصر انسجام ملی کشور را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشی نظام‌های سیاسی آن شده است. این مقاله با هدف یافتن عوامل موثر در بروز درگیری‎ها و بحران‎های قومی در ایران و با تأکید بر مطالعه قومی در استان اردبیل بعنوان یک مطالعه موردی و ارائه راهکارهای مطلوب برای مدیریت تنوع قومی در ایران و سیاست‌گذاری مناسب در جهت احترام به مولفه‎ها، ارزشها و فرهنگ اقوام و در نتیجه ایجاد همبستگی و افزایش انسجام ملی تلاش می‌کند فعالیت مردم آذری پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به ویژه بحران‎هایی که در سال 1385 به خاطر توهین روزنامه دولتی ایران به مردم آذری زبان آذربایجان بوقوع پیوست بپردازد. به این ترتیب سئوال اصلی این است که علل و عوامل این چالش‌های قومی در استان اردبیل چه بوده است و اینکه آیا این عوامل پایدار بوده یا با گذشت زمان تغییر یافته‌اند. روش پژوهش در این مقاله نیز علاوه بر مطالعه اسناد و منابع کتابخانه‎ای از پیمایش میدانی نیز بهره برده و با کمک پرسشنامه و سئوالات بسته و باز اقدام به نظرسنجی در این باره نموده است.
یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که در مجموع توهین‎های فرهنگی، اجتماعی و ... به اقوام در از بین رفتن همبستگی ملی 99 درصد، تبعیض و بی‌عدالتی در مورد اقوام 97 درصد، نابرابری‎های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی اقوام 96 درصد، نقش چندفرهنگ‎گرایی و احترام به فرهنگ اقوام در انسجام ملی 89 درصد و در نهایت، سرمایه‎گذاری دولت و اختصاص بودجه به استان اردبیل در مقایسه با استان‎های مرکزی 85 درصد در بروز بحران‎های قومی نقش داشته است. در مجموع نتایجی که از این مقاله بدست آمده نشان می‎دهد: نقش عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی در بروز بحران‎های قومی در استان اردبیل خیلی پررنگتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnic Challenges in Iran: Case of Ardebil Province

چکیده [English]

One of the issues and problems in the Iran is the ethnicity and the challenges that posed threats on the national unity in the past and the present and caused the collapse of the political regimes. The article is to find the effective elements of the ethnic conflicts and crises in the Iran and in emphasizing on the ethnic study of its Ardebil province as a case study, is trying to present some proper techniques to managing the ethnic diversity in Iran with respect to the principles, norms and culture of the ethnic groups as well as enforcing integration and supporting the national unity. In this regard, the article seeks to study the crises after the victory of the Islamic revolution and the ethnic clashes in 2006 in particular and to find out the permanent causes as well as the changing ones. With this approach, the article uses the documentary and library works as well as field study including the questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Ardebil
  • Conflict
  • Ethnic groups