تقویت رابطه ایران و اسرائیل در پرتو نقش جمال عبدالناصر

نویسندگان

چکیده

با تشکیل اسرائیل موضوع شناسایی آن در صحنه جهانی خصوصاً از سوی کشورهای خاورمیانه مطرح می‌شود. ایران در ابتدا به نحوه شکل‌گیری اسرائیل اعتراض می‌کند اما بعد از مدتی به شناسایی اسرائیل دست می‌زند. در برقراری این رابطه عوامل چندی دخیل بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل برقراری رابطه بین ایران و اسرائیل شخصیت جمال عبدالناصر بود. جالب این که خود جمال عبدالناصر از مهم‌ترین مخالفان برقراری این رابطه بود. اما جمال عبدالناصر به عنوان پایه‌گذار اندیشه ناصریسم بر ایجاد هویت عربی در منطقه تاکید داشت. قدرت‌یابی اندیشه هویت عربی در منطقه زنگ خطری برای هویت‌های غیر عرب خصوصاً اسرائیل و ایران شد. جمال عبدالناصر با اقدامات و عقاید خود باعث ایجاد نگرانی مشترک بین ایران و اسرائیل شد. این تحقیق در پی آن است که مشخص نماید چگونه جمال عبدالناصر باعث تقویت روابط ایران با اسرائیل شده است؟ نتایج به دست آمده نشان دهنده این مطلب می‌باشد که جمال عبدالناصر با گرایشات فکری و اقدامات عملی خود، باعث ایجاد تهدیدات مشترک برای ایران و اسرائیل شد و از این طریق زمینه‌های تقویت روابط طرفین را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Improvement of Iran-Israel Relationship in the Light of Gamal Abdel Nasser’s Role

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karimi
  • hasan arayesh
  • hasan arayesh
  • sayyed reza rahimi emad
چکیده [English]

With Israel being established, its recognition was suggested in global arena especially by the Middle Eastern states. Iran, primarily, opposed to the way Israel state was established although, after a while, it recognized Israel. There were some factors involved in this relationship, significant among which was the position of one person: Gamal Abdel Nasser. Interestingly enough, he himself was one of the opponents of this nexus. As the founder of Nasserism ideology, Gamal Abdel Nasser emphasized on Arab Identity in the region, whose intensification could ring the alarms for non-Arab identities such as Iranian and Israeli ones. This caused a common apprehension for Iran and Israel. The present article seeks to illustrate how Gamal Abdel Nasser corroborated Iran-Israel relationship. The results show that Gamal Abdel Nasser, with his intellectual orientations and practical initiatives, brought about common threats for Iran and Israel, which paved the way for a mutual relation improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Israel
  • Gamal Abdel Nasser
  • Nasserism
  • Arab Identity