بررسی تاثیرات خروج ازبکستان از پیمان امنیت جمعی تاشکند بر مناسبات سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی

نویسندگان

-

چکیده

چکیده
با بررسی تحولات سیاست خارجی ازبکستان متوجه ‌این امر می‌شویم که هر زمانی که روابط ازبکستان با غرب و نهادهای غربی خوب بوده، شاهد واگرایی این کشور نسبت به سازمان‌های امنیتی در منطقه آسیای مرکزی و به خصوص ساختارهای روس ‌محور بوده‌ایم و زمانی که روابط این کشور با غرب دچار تنش ‌شده، تاشکند سعی کرده تا با سازمان‌هایی روس‌‌محور همگرایی داشته باشد. اما این مساله مهم این است که به استثنای وقفه‌ای که در روابط ازبکستان و غرب در سال 2005 رخ داد، به طور کلی همواره شاهد روند رو به رشدی در روابط ازبکستان با آمریکا و به طور کلی غرب بوده‌ایم. اکنون نیز شاهد دور جدی همکاری‌ها میان آمریکا و ازبکستان هستیم، تا جایی که باعث شده این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج شود.
در مقاله حاضر تلاش خواهد شد که به سوال «آیا انزوای ازبکستان از پیمان امنیت جمعی تاشکند سبب ضعف این پیمان و در نهایت مقدمه ی گرایش دیگرکشورهای آسیای مرکزی به سمت غرب خواهد بود؟» به روش توصیفی – تحلیلی پاسخ دهیم. و این موضوع را از زمان تشکیل پیمان امنیت جمعی تاشکند پیگیری خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-Assess the impact of the withdrawal of Uzbekistan, Tashkent Collective Security Treaty on the Central Asian political and security relations

نویسندگان [English]

  • taa mohammadi
  • saeid vosooghy
چکیده [English]

By examining developments in the foreign policy of Uzbekistan is Uzbekistan's relations with the West and know every time when Western institutions have been good, the divergence of the country's security agencies in the Central Asian region, especially the Russians have seen the structures.When stressed relations with the West, Tashkent is trying to converge Rvsmhvr organizations. But the problem is that in general has seen the development of relations between Uzbekistan and the United States and the West. Cooperation between the United States and Uzbekistan are already seeing some serious distance, so that makes this country out of the Collective Security Treaty Organization.This paper will attempt to answer the question "Does the isolation of Uzbekistan, Tashkent Collective Security Treaty because of the weakness of the treaty and the introduction Dygrkshvrhay bias Central Asia to the West be?" Descriptive - analytical answer. This is the time of going to Tashkent Collective Security Treaty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -