نقش فضای مجازی در قدرت نرم

نویسندگان

چکیده

چکیده : مبانی و مفاهیم امنیت ملی به عنوان مقوله ای ارزشمند و با اهمیت در روابط بین الملل مورد توجه دولتها است .قدرت به عنوان تضمین کننده امنیت ملی به دو نوع نرم و سخت تقسیم بندی می شود به دلیل معایب و مشکلات به کارگیری قدرت سخت که صورت بالفعل آن با نام جنگ سخت می توان از آن یاد نمود منتج به لشکر کشی و نظامی گری وتحمیل هزینه های گزاف به دولتها می شود اما محاسن و مزایای به کارگیری قدرت نرم که از شاخص های این قدرت فضای سایبر و مجازی می باشد موید این موضوع است که مفاهیم قدرت و جنگ نرم پس از یک دوره انباشت مفاهیم ومعانی آنها در طول جنگ سرد در اواخر قرن بیستم و اوایل هزاره جدید به پارادیم غالب حوزه های مختلف تبدیل شد ه است .مفهوم قدرت از حالت سخت افزاری به کنش های نرم افزاری گرایش پیدا کرده است آرایش های نظامی وسیاسی پیرو مقولات فرهنگ واندیشه گردیده اند .توسعه فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشکلات روشهای سخت و تاثیر گذاری سریع و عمیق قدرت نرم در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی ، سیاسی ،نظامی و دیپلماسی با ظهور عصر مجازی ، بیتها و بایتها . سایتها و... که فاصله بین میدان عمل و هدف نبرد را بسیار کم کرده است از مواردی است که باید مدنظر دولتها قرار گیرد. اگر در گذشته این سازمان های بین المللی بودند که نقش حاکمیتی دولت ها را کمرنگ می کردند ولی امروزه رسانه ها پای را فراتر نهاده و نه تنها نقش حاکمیتی دولت های ملی را مورد تعرض قرارداده اند بلکه در صدد یکسان سازی و هموانی بین المللی از گونه لیبرال آن هستند. لذا با فرض اینکه اکثر ملل شرایط مناسبی جهت استفاده از فضای سایبر را بعد از چند دهه از راه اندازی این فناوری دارند، به طرح سوال و چگونگی تاثیر فضای سایبر بر امنیت ملی و اثر گذاری آن بر ابعاد مختلف امور داخلی و خارجی یک کشور می پردازیم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of soft power in cyberspace

نویسندگان [English]

  • mohammad reza Makkinejad Esfahani
  • Masood Jafari Nezhad
  • Mohammad Mehdi Afshar
چکیده [English]

Abstract
Dr.Masood Jafari Nezhad
Mohammad Reza Makkinejad Esfahani
Mohammad Mehdi Afshar

With studying and research at the basis of national security, we can divide the power at two categories: soft and hard.
Considering and discovering of defects in using the hard power and its actually state with the name of Hard War cause to military expedition, militaristic (military operations) and impose a great expense to the nations.
With considering the advantages and merits of using soft power and it's characteristics ( cyber and figurative spaces.) .This fact shows that concept of power and soft War after a period of definition and concept's stockpile, during the Cold War in the late of twenty century and in the beginning of new millennium, become prevailing paradigm in different areas.
The power concept trend from hardware to software actions the military and political arrangement become follower of the culture and thought.
The increasing development of Information Technology and Communication ( ITC) and the problems of hard method and the fast and deep effect of soft power in various aspect of Economic, cultural, Political, Military and Diplomatic are the subject that must be considered.
If in the past, the international organization faded the government's sovereignty role but nowadays Medias are exceeding its limits And not only have molested national government sovereignty's role but they want to do international unification.
Therefore, assuming that most nations have a good and suitable condition to use Cyber space after decades of starting this technology, we draw out (plan) the question andthequality of the Cyber space effect's on national security and it's effect on various aspect of external and civil affairs of each country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: National security
  • Key words: National security
  • Information Technology and Communication (ITC)
  • cyber
  • Soft Power
  • Hard Power