بررسی جایگاه رمان در شناخت گفتمان سیاسی در ایران پس از انقلاب (مطالعه موردی1376-84)

نویسندگان

چکیده

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در ایران گفتمان های متفاوتی حاکم بوده است.یکی از این گفتمان ها ،گفتمان اصلاح طلبی بود که طی سال های84 -1376 در فضای سیاسی ایران مطرح شد.دالهای اصلی این گفتمان را مفاهیمی چون توسعه ی سیاسی،آزادی،جامعه مدنی و مردم سالاری تشکیل می داد.این گفتمان در واقع پاسخ به تحولات جمعیتی و فکری ایجاد شده در جامعه ی ایران پس از پایان جنگ و سال های دهه ی دوم حیات جمهوری اسلامی ایران بود.لذا از آنجا که به گفته ی فوکو میان قدرت سیاسی و دانش سیاسی رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد ،بدیهی به نظر میرسد که ادبیات سیاسی هر مقطع زمانی به طور عام و نوع ادبی رمان به طور خاص یا بازتابی از گفتمان سیاسی حاکم باشد و یا در تضاد با آن قرار بگیرند.هدف از انجام این پژوهش تبیین بازتاب مولفه های گفتمان اصلاح طلبی در رمان های سیاسی نوشته شده در ایران طی سال های 84-1367 می باشد.ضمن آنکه برای تسهیل در امر پژوهش نظریه ی لوسین گلدمن در حوزه ی جامعه شناسی ادبیات به عنوان چارچوب نظری و 5 رمان دریافت کننده جایزه ی ادبی یلدا به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب گردیده است.نتایج پژوهش بیانگر بازتاب تحولات ارزشی و فکری طبقه ی متوسط جدید، بویژه دانشجویان و زنان ،در رمان های این مقطع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study About The Role of Novel In Recognition of The Political Discourse

نویسندگان [English]

  • Atefeh Forooghi
  • Atefeh Forooghi
  • Hossein Masoudnia
چکیده [English]

After Islamic revolution different discourses have been dominated in Iran. One of them was reform discourse which being raised from 1376 to 1384.Political development, freedom, civil society and democracy were main components of this discourse. Reform discourse was an answer to demographic and intellectual changes that occurred after war and in second decade of Islamic republic of Iran existence.
Since in Foucault's interpretation there is a close relation between political power and political science ,it's clear that at any point of time political literature ,specially novels can be a reflection of dominant political discourse or in contrast with it.
The purpose of this research is to describe how reform discourse components reflected in political novels between 1376 – 1384.Lucian Goldmann 's theory in sociology of literature is used as framework. Although five novels that won Yalda literal price are considered as case studies. The results show that the middle class's intellectual and value changes ,specially students and women, are reflected in this novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Reform discourse
  • Lucian Goldmann
  • Sociology of Literature
  • novel